💪🥇Arnold Classic Australia 2018: Kết quả Bikini - Thể dục Angela Salvagno & Thể hình Tin tức

Arnold cổ điển 2018: Bikini định kiến ​​báo cáo cuộc gọi

Trận tái đấu kết thúc! Có vẻ như chúng ta có người chiến thắng phân chia bộ bikini chính thức của Arnold Classic Australia Bikini! Mọi người đã chiến đấu hết mình trong cuộc thi cuối tuần này nhưng chỉ có một người có thể trị vì tối cao! Tìm ra kết quả đầy đủ cho Bikini bên dưới:

Kết quả bộ bikini của Arnold Classic 2018

  1. Angelica Teixeira, Hoa Kỳ
  2. Janet Layug, Hoa Kỳ
  3. Romina Basauldo, Argentina
  4. Margret Gnarr, Iceland
  5. Sheena Jayne Martin, New Zealand

Xem video: Dự án không có tiêu đề

Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: